Koulutusjärjestelmät

Yleisesittely

PORY

Purjehdusopettajat Ry:n neliportainen koulutusjärjestelmä kouluttaa purjehtijoita aina aloittelijoista avomeripäälliköksi asti. Kukin kurssi vastaavaan tutkintoon. Tutkinnot voi suorittaa myös näyttökokeina.

Suomen Navigoinninopettajat Ry

”Suomen Navigoinninopettajat kouluttaa uusia navigoinninopettajia sekä tuottaa opetusmateriaalia turvallisen vesilläliikkumisen tueksi.

Lähtökohtana Suomen Navigoinninopettajilla on tuoda Suomeen pedagogisesti ja oppijan kannalta laadukkaasti suunnitellut oppikirjat, tutkinnot tehtäviksi silloin kun ne tutkittavalle sopivat sekä edistää laadukasta navigointiopettajien koulutusta.

Navigointikursseja ja tutkintoja järjestetään ympäri Suomea.

Suomen Navigaatioliitto

”Liiton koulutusjärjestelmän ydin muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta eli saaristo-, rannikko- ja tähtitieteellisen merenkulkuopin kursseista. Koulutusjärjestelmän on todettu täyttävän entisen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asettamat koulutusvaatimukset ja koulutusjärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimesta.

SPV

”Suomen Purjehdus ja Veneily ja sen jäsenseurat järjestävät monipuolista koulutusta jäsenilleen.

Seurat kouluttavat jäseniään muun muassa Purjehtija- ja Veneilijäkursseilla. Kursseille otetaan usein myös seurojen ulkopuolisia veneilijöitä, ja kouluttajat voivat tarvittaessa arvioida osaamisesi tason ohjatakseen sinut sopivaan koulutukseen. Jos olet kiinnostunut kehittämään veneilyosaamistasi, tutustu lähialueesi veneseuran koulutustarjontaan.

SPV vastaa muun muassa seurojen veneilykouluttajien, katsastajien, junioriohjaajien ja kilpailutoimijoiden koulutuksista. Veneilykouluttajat koulutetaan auditoidun laatujärjestelmän mukaisesti. SPV:n auktorisoimat veneilykouluttajat toimivat seurojensa kouluttajina samoin kuin katsastajat katsastajina.