IMS-rikin trimmauksesta

Viime vuosina on niin kilpa- kuin perheveneissäkin yleistynyt
rikityyppi, jossa saalingit suuntautuvat taaksepäin ja rustiraudat
ovat selvästi maston takana. Tämän rikityypin kehitti alunperin
Seldén perhepurjehdusta silmällä pitäen. Masto kesti pystyssä
ilman hankalakäyttöisiä barduunoita ja babystaagia, jotka olivat
tiellä vastakäännöksissä ja jiipeissä.
Peräharuskaan ei ollut enää tärkeä: se saattoi olla auki jiipissäkin ilman, että masto tuli ryskyen alas kannelle, kuten ”inline”
rikien kanssa oli saattoi käydä. Saalinkien kulma on tavallisesti
18-25°, ja yhä useammin rustit on vedetty myös ulospäin kohti
veneen reunaa niin, että genuan skuuttaaminen luovissa alkaa
olla mahdotonta.
Rikiä kutsuttiin yleisesti ”Scandicap”-rikiksi, koska sitä käyttivät
enimmäkseen Scandicap-säännön alla kilpailevat perhepurret.
IOR-veneet suosivat ykskantaan inline rikiä, jossa saalingit ja
rustit ovat maston sivulla. Helppokäyttöisyydellä on hintansa: tällaisen rikin trimmaaminen on vaikeampaa ja säätövara pienempi
kuin inline rikissä. Retkipurjehtijan kannalta trimmattavuus ei ehkä
ole niin tärkeää, mutta kilpapurjehtija haluaisi kyetä vaihtamaan
vaihteita tuulen voimakkuuden muuttuessa.