Rake ja prebend

Entä maston kallistus (rake) ja esitaivutus (prebend)? Nykyiset IMSrikien keulakolmiot ovat niin korkeita, että maston kallistuksen vaikutus
luoviominaisuuksiin on paljon pienempi kuin 7/8-osatakiloiden aikakaudella. Sopiva lähtökohta rakelle on 2-4% isopurjeen mastoliesmasta.
IMS-rikin prebend määräytyy paitsi vertikaalien ja diagonaalien välisistä
kireyssuhteista, ennenkaikkea keulaharuksen pituuden suhteesta mastokaulukseen, kuten jo aiemmin mainitsemme. Nykyisille isopurjeille sopiva
esitaivutus on pienempi kuin aiemmin WB-Newsissä esitetty (Scandicaprikin) puolet mastoprofi ilin pituudesta, ehkä lähempänä 25-30% siitä. Jos
prebendiä on enemmän, masto joustaa liikaa, kun peräharus ja isopurje
kasvattavat puristusta tuulen voimistuessa, eikä keulaharus pysy hallinnassa. Lyhyempi vapaa toppi on aiheuttanut sen, että rikin automatiikka on
vähentynyt: masto taipuu vähemmän puuskissa ja tuulen voimakkuuden
vaihteluissa kuin 7/8-osatakila. Sen vuoksi purjeentekijä leikkaa ison etuliesmaan vähemmän kaarevuutta.
Toinen syy on se, että isopurjeet ylipäätään ovat latistuneet – maallikkokin voi huomata sen jos käsiin osuu 10-15 vuotta vanha purjehduslehti
ja katselee racing-veneiden kuvia. Syitä on useampia: veneiden koko ja
nopeudet ovat kasvaneet, rikit kaventuneet ja kölit syventyneet, kryssi- ja
apparenttikulmat pienentyneet. Suurin syy lienee kuitenkin se. että IMSrikin trimmausalue on pienempi kuin inline-osatakilan. Kevyessä tuulessa
purjehditaan ehkä liiankin latteilla isopurjeilla, jotta kovassa tuulessa pärjätään pidempään reivaamatta. Kun barduunoita ei ole, keulaharusta täytyy
tukea voimakkaammin ison skuutilla. Iso täytyy leikata litteämmäksi, jotta
se voidaan skuutata kireälle liikaa venettä kaatamatta. Näin mittasäännön
vaikutus ulottuu jopa purjeideen muotoon saakka.