Navigointi 1 (sisävedet ja itämeri)

Navigointi 1 on tärkein navigointikursseista. Kurssi keskittyy veneilyyn sisävesillä sekä Itämerellä. Kurssilla käydään läpi mm:
* Venettä koskevia määräyksiä
* Kuljettajaa koskevia määräyksiä
* Turvallisuutta vesillä
* Karttanavigointi: paperikartat ja elektroninen navigointi
* Kompassioppi
* Meriteiden sääntöjä (mm. väistämissäännöt ja alusten kulkuvalot)
* Viitoitus ja muut merenkulun turvalaitteet