Rannikkopäällikkökurssi (Coastal Skipper Course)

Purjehtijakurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen Rannikkopäällikkökurssilla. Nämä kurssit sopivat myös sellaisille purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta tavoitteena on ohjatusti vahvistaa omia osaamisalueita. Näiden kurssien ensisijaisena tavoitteena on painottaa veneen päällikkyyteen liittyvää osaamista matka- ja retkipurjehduksilla.

Rannikkopäällikkökurssilla tavoite on toimia veneen päällikkönä rannikon läheisyydessä sekä päivällä että yöllä. Kurssit kestävät vähintään neljä (4) päivää ja niitä järjestetään sekä viikonloppukursseina että matkapurjehduksina. Kurssiveneissä on yleensä miehistön jäseninä purjehtijakurssilaisia. Rannikkopäällikkökurssiin sisältyy lisäksi purjehdusta näkyvyyden ollessa rajoittunut, käytännössä tämä tarkoittaa pimeäpurjehdusta valaistuilla väylillä.

Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen purjehdustutkinto. Rannikkopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan kykenevän kipparoimaan matkapurjevenettä rannikkoalueille suuntautuvilla merimatkoilla päivällä ja yöllä.

Tutkinnot soveltuvat myös jo vuosia purjehtineille, joille kurssien käyminen ei varsinaisesti olisi tarpeen, mutta veneenvuokrausta varten on tarve saada todistus omista taidoistaan.
Hyväksytysti suoritettu Rannikkopäällikkötutkinto on riittävä osoitus käytännön veneilytaidoista haettaessa Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Trafilta.
Tutkintotodistus kirjoitetaan ja lähetetään tutkinnon suorittajalle PORY:n toimesta tutkintotarkastajan tekemän dokumentin ”Raportti päällikkötutkinnon suorittamisesta” perusteella.


Ylläoleva on ote PORY:n kuvauksesta.