Saaristopäällikkökurssi

Purjehtijakurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen Rannikkopäällikkökurssilla. Nämä kurssit ovat sopivia myös sellaisille purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta tavoitteena on ohjatusti vahvistaa omia osaamisalueitaan. Näiden kurssien ensisijaisena tavoitteena on painottaa veneen päällikkyyteen liittyvää osaamista matka- ja retkipurjehduksilla.

Saaristopäällikkökurssin tavoite on toimiminen kipparina suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan. Kurssit kestävät vähintään neljä (4) päivää ja niitä järjestetään sekä viikonloppukursseina että matkapurjehduksina. Kurssiveneissä on yleensä miehistön jäseninä purjehtijakurssilaisia.

Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen purjehdustutkinto. Saaristopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan osaavan kipparoida purjevenettä suotuisissa olosuhteissa saaristossa päiväsaikaan. Tutkinnot soveltuvat myös jo vuosia purjehtineille, joille kurssien käyminen ei varsinaisesti olisi tarpeen, mutta veneenvuokrausta varten on tarve saada todistus omista taidoistaan.
Hyväksytysti suoritettu Saaristopäällikkötutkinto on riittävä osoitus käytännön veneilytaidoista haettaessa Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Trafilta.
Tutkintotodistus kirjoitetaan ja lähetetään tutkinnon suorittajalle PORY:n toimesta tutkintotarkastajan tekemän dokumentin ”Raportti päällikkötutkinnon suorittamisesta” perusteella.


Ylläoleva on ote PORY:n kuvauksesta.