Suomen Navigaatioliitto

<– Koulutusjärjestelmien yleisesittely

SUOMEN NAVIGAATIOLIITTO

”Liiton tarkoituksena on edistää merenkulkuopin harrastusta ja sitä koskevien tietojen kartuttamista sekä toimia meriliikennekulttuurin kehittämiseksi merenkulun harrastajien piirissä.

Käytännössä liiton toimintaperiaatetta toteutetaan mm. julkaisemalla laadukasta oppimateriaalia (kirjoja ja harjoitusmerikarttoja) sekä järjestämällä opettajakoulutusta, joka tukee opettajia heidän työssään. Näin saavutetaan mahdollisimman yhdenmukaiset puitteet jäsenseurojen järjestämille navigaatiokursseille. Järjestämällä kaksi kertaa vuodessa valtakunnalliset tutkintotilaisuudet, kartoitetaan opiskelijoiden tietoja ja opetuksen tasoa. Tähän päivään mennessä on suoritettu yli 170 000 hyväksyttyä tutkintoa.”


Ylläoleva on ote Navigaatioliiton omasta kuvauksesta.

Kurssijärjestelmä