Visio

Tuoda alusta- ja jakamistalouden mekanismeja suomalaiseen huviveneilyn koulutukseen.

Luomalla paikka mistä löytää kaikki huviveneily koulutukset. Tuomalla uusia mahdollisuuksia veneilyn oppimiseen tarjoamalla alustan veneilyyn liittyvien verkkokurssien tekoon ja jakamiseen.